Τις σημαντικότερες γλώσσες του κόσμου
τις μαθαίνεις με χαρά στην Λεονταρίτη !

Οι ξένες γλώσσες είναι το κλειδί στην επαγγελματική σας ανέλιξη,
στην επικοινωνία σας, στην Παιδεία σας.