Τί είναι το QLS?

To QLS είναι ένα Δίκτυο Ποιοτικών Κέντρων Ξένων Γλωσσών που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2002.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών QLS είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις με δική τους επωνυμία και ταυτότητα που, όμως πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτε το QLS για να γίνουν μέλη του βάσει του QLS Assessment Scheme.

Είναι Associate Member του EAQUALS (Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Πιστοποίησης Ποιότητας στη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών).

Πως προσεγγίζει το QLS την διδασκαλία ;