Το QLP – QLS Learning Profile

είναι ένα ψυχομετρικό τεστ διάγνωσης του μαθησιακού προφίλ του ατόμου. Διερευνά τους εναλλακτικούς τύπους ευφυΐας που διαθέτει ο κάθε μαθητής και σύμφωνα με το ποιοι είναι περισσότερο αναπτυγμένοι, παρουσιάζει ενδεικνυόμενους τρόπους μελέτης, αλλά και εξατομικευμένης διδασκαλίας. Ο μαθητής, γνωρίζοντας τους ιδιαίτερους μαθησιακούς του τύπους και τον τρόπο που προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τις γνωστικές πληροφορίες, «μαθαίνει πώς να μαθαίνει», με αποτέλεσμα:  

  • Να προετοιμάζεται για τα μαθήματά του δίχως άγχος 

  • Να βρίσκει τα κύρια σημεία του μαθήματος 

  • Να μπορεί να διαβάζει σε πολύ λιγότερο χρόνο από πριν 

  • Να θυμάται με μεγαλύτερη ευκολία 

  • Να διαβάζει χωρίς να αφήνει κενά στα μαθήματά του 

  • Να συστηματοποιεί το διάβασμα του 

  • Να έχει ισχυρότερη αυτοπεποίθηση  

  • ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ.  

Το Τεστ γίνεται στον Υπολογιστή του κάθε QLS σχολείου με κωδικό που δίνεται σε κάθε μαθητή μας. Χρειάζεται 30-45 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Ο μαθητής απαντά σε μια σειρά ερωτήσεων στον υπολογιστή και λαμβάνει –σε μερικές ημέρες- την επίσημη αξιολόγηση και το μαθησιακό του προφίλ από το ΑRISTON  Test. 

Το QLP -QLS Learning Profile είναι σταθμισμένο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμο σε 11 γλώσσες: Αγγλικά , Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ουγγαρικά, Βουλγαρικά, Ρωσικά, Σερβικά, Τουρκικά, Μογγολικά. 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ.  

Οι καθηγητές μας έχουν λάβει εκπαίδευση για να διδάσκουν προσαρμόζοντας την διδασκαλία τους στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών της τάξης τους. H γνώση του μαθησιακού προφίλ των μαθητών μας δίνει την δυνατότητα στον καθηγητή να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του μαθητή ώστε να πετύχει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το QLS Learning Profile, ακολουθήστε το σύνδεσμο: