Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας παρέχει ποικίλες μορφές τηλεκπαίδευσης για τους εξής σημαντικούς σκοπούς:

  • τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού τοπίου

  • τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας που προσφέρουμε

  • την ενίσχυση της μάθησης με σύγχρονα εργαλεία που συμβάλλουν στην ολιστική προσέγγιση της διδασκαλίας

  • την υποστήριξη εικονικών τάξεων 

Ακολουθώντας πάντα ποιοτικές εκπαιδευτικές πρακτικές ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Συμπεριλαμβάνουμε στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα τα μοντέλα

  • Blended Learning Courses (συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως μάθηση)

  • Online Courses (εξ αποστάσεως μάθηση)

Η τηλεκπαίδευση είναι η νέα πραγματικότητα στη μαθησιακή διαδικασία. Προσδίδει μια νέα διάσταση στη μάθηση και σε μερικές περιπτώσεις είναι η μόνη επιλογή.

Διαβάστε ένα κατατοπιστικό άρθρο για την τηλεκπαίδευση: