Η JUMP είναι μία νέα, πρωτοποριακή προσέγγιση πρώτης γραφής και ανάγνωσης της αγγλικής γλώσσας που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 9 ετών.

Η JUMP δεν είναι απλά μία μέθοδος διδασκαλίας,

αλλά μία ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα στην αρχική επαφή των παιδιών με την αγγλική γλώσσα. Στηρίζεται στη συνθετική φωνημική μέθοδο που διδάσκεται στα βρετανικά δημοτικά σχολεία ως κύρια μέθοδος γραφής και ανάγνωσης και έχει δύο στόχους:

 • Να κάνει τους μικρούς μαθητές ικανούς αναγνώστες αγγλικών από μικρή ηλικία
 • Να πετύχει το παραπάνω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα

H αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής προσέγγισης JUMP πιστοποιείται από πολλές έγκυρες εκπαιδευτικές έρευνες.

Η Προσέγγιση

Η αγγλική γλώσσα, σε αντίθεση με την ελληνική, είναι μία μη φωνολογική γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στα ελληνικά, οι ήχοι (φωνήματα) αντιστοιχούν στα γράμματα των λέξεων, στα αγγλικά, αυτό δεν συμβαίνει (για παράδειγμα η προφορά της λέξης “Like” δεν αντιστοιχεί στη γραπτή λέξη).

Τα 26 λοιπόν γράμματα της αγγλικής γλώσσας αντιστοιχούν σε 44 ήχους, καθώς συγκεκριμένα φωνήματα ενώνονται και δημιουργούν νέες, αυτόνομες, φωνολογικές οντότητες. Η JUMP βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν και να ξεχωρίσουν τους 44 αυτούς ήχους (και μάλιστα, με διασκεδαστικό, βιωματικό τρόπο) χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν όλα τα γράμματα με τη σειρά του αλφαβήτου.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά γίνονται πολύ γρήγορα ικανοί αναγνώστες. Μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο μπορούν να διαβάζουν όχι μόνο λέξεις αλλά επίσης προτάσεις και ακόμα μικρές ιστορίες.

Η JUMP όμως δεν σταματά εκεί. Συνεχίζει με καινοτόμο τρόπο να προσεγγίζει την γραμματική και την σύνταξη της γλώσσας διαφορετικά δίνοντας στους μαθητές μας προβάδισμα στην κατανόηση και χρήση της γλώσσας από τις μικρές ηλικίες.
Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά γίνονται γρήγορα ικανοί χρήστες της γλώσσας και σε πολύ σύντομο χρόνο μπορούν να διαβάζουν, να χρησιμοποιούν και να κατανοούν την αγγλική γλώσσα.

Η JUMP είναι μία νέα, βραβευμένη πρωτοποριακή προσέγγιση εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 9 ετών.

Η JUMP δεν είναι απλά μία μέθοδος διδασκαλίας, αλλά μία ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα στην αρχική επαφή των παιδιών με την αγγλική γλώσσα και αποτελείται από 4 βασικούς άξονες:

1. ΦΩΝΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (Phonemic Approach)

Η συνθετική φωνημική μέθοδος, η οποία διδάσκεται στα βρετανικά δημοτικά σχολεία ως κύρια μέθοδος γραφής και ανάγνωσης, έχει δύο στόχους:

 • Να κάνει τους μικρούς μαθητές ικανούς αναγνώστες αγγλικών από μικρή ηλικία
 • Να πετύχει το παραπάνω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα

Τα παιδιά μαθαίνουν να ξεχωρίζουν και να χρησιμοποιούν διαφορετικούς «ήχους» (φωνήματα) γραμμάτων και ομάδων γραμμάτων χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν όλα τα γράμματα με την σειρά του αλφάβητου. Μαθαίνουν να «αποκωδικοποιούν» τόσο τα ξεχωριστά γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου όσο και ομάδες γραμμάτων.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση JUMP εστιάζεται στη συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της Αγγλικής γλώσσας (Phonics) που φέρουν τη σφραγίδα του Βρετανικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών (British National Curriculum), με στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην ανάγνωση και γραφή.

2. ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (Experiential Learning)

Ο 20ος αιώνας είναι πια παρελθόν και, μαζί του, όλοι οι παλιοί τρόποι διδασκαλίας.

Εμείς, στο QLS, συμβαδίζουμε με τις ανάγκες των σημερινών μαθητών και κάνουμε το μάθημα πιο ενδιαφέρον από ποτέ πριν!

Διδάσκουμε μέσα από:

 • βιωματικές δράσεις
 • δημιουργούμε εμπειρίες
 • χρησιμοποιούμε δραστηριότητες όπως role playing
 • research and presentation
 • storytelling
 • crafts
 • τραγούδια
 • δημιουργική γραφή κ.α.

αυξάνοντας έτσι, όχι μόνο το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και την απόδοσή τους.

3. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ QLS (QLS Teaching Protocol)

Το QLS πρωτοπορεί!

Οι μαθητές μας απολαμβάνουν πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο από τους ακαδημαϊκούς μας συνεργάτες το οποίο ενισχύει τη βιωματική μάθηση και καθορίζει τις διαδικασίες με τις οποίες γίνεται η διδασκαλία σε όλα μας τα κέντρα.

Με τον τρόπο αυτό ο γονιός μπορεί να είναι εφησυχασμένος ότι το παιδί του μαθαίνει μέσα από ένα πρόγραμμα βασισμένο σε πανεπιστημιακές μελέτες και είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ηλικία του, με άριστα αποτελέσματα.

4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ QLS iLearn εκμάθησης και παιχνιδοποίησης

Κοντά μας η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζει και…στο σπίτι!

Η διαδικτυακή μας πλατφόρμα QLS iLearn υποστηρίζει τον μαθητή μας και στο σπίτι, παρέχοντας μία ποικιλία εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Οι εφαρμογές αυτές παρουσιάζουν, εξασκούν και παιχνιδοποιούν τη μάθηση και είναι προσβάσιμες από τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό τηλέφωνο.

Η πλατφόρμα QLS iLearn βραβεύτηκε τον Μάιο του 2019 στα Education Leaders Awards.

H αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής προσέγγισης JUMP πιστοποιείται από πολλές έγκυρες εκπαιδευτικές έρευνες.
Και θέτει τις κατάλληλες βάσεις για την απόκτηση ενός πτυχίου μελλοντικά.