Βιογραφικό σημείωμα της Διευθύντριας Σπουδών, Αννας Λεονταρίτη:

Μεγαλώνοντας σε δίγλωσσο οικογενειακό περιβάλλον από πολύ νωρίς απέκτησα έντονο ενδιαφέρον για τη μάθηση ευρωπαϊκών γλωσσών . 

Η απόκτηση πτυχίων σε 5 γλώσσες – Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά – Ισπανικά- Ιταλικά – μου άνοιξε ορίζοντες για μια ανοδική καριέρα που μου έχει δώσει τη χαρά να ασχολούμαι με τη διδασκαλία και την εξέλιξη των μαθητών του Κέντρου Ξένων Γλωσσών μου σε πολίτες του κόσμου. 

Μου αρέσει να βρίσκομαι σε συνεχής αναζήτηση για ότι πιο καινοτόμο υπάρχει στον τομέα της ξενόγλωσσης μάθησης. Μία από τις πιο σοφές μου επιλογές ήταν να γίνω μέλος του δικτύου QLS  (Quality in Language Services), γεγονός το οποίο  έχει συντελέσει στην επίτευξη πρότυπης ποιότητας στη διδασκαλία στο Κέντρο μου.