Language School

Εκπαιδευτικά Μέσα

 MULTIMEDIA  CLASSROOM - Αίθουσα με ηλεκτρονική υποστήριξη: Laptop, Data Projector, Screen.

Η χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων διαφοροποιεί το μάθημα με αποτέλεσμα να το κάνει εξαιρετικά ενδιαφέρον.

    Γίνονται παρουσιάσεις  WORD και POWER POINT

   Τα CD –ROM  «ζωντανεύουν» τα γραμματικά φαινόμενα και ωθούν τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν το καινούργιο λεξιλόγιο

   Τα DVD CLIPS με ευχάριστα διαλεγμένα θέματα ενθαρρύνουν  τα παιδιά να μιλήσουν την ξένη γλώσσα που μαθαίνουν

   INTERACTIVE EXERCISES : Διαδραστικές  ασκήσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή ακόμη και των μαθητών με χαμηλή αυτοπεποίθηση

   MP3 ακουστικά κείμενα και διάλογοι κατεβασμένα από έγκυρες πηγές όπως τα site του Βρετανικού Συμβουλίου και της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης

  COMPUTER  LAB  - Αίθουσα με υπολογιστές όπου οι μαθητές εργάζονται σε ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα για την εξάσκηση της ξένης γλώσσας.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος που χρησιμοποιούμε:

• Είναι φιλικό προς το χρήστη, ευέλικτο και αποτελεσματικό
• Καλύπτει όλα τα βασικά σημεία που είναι απαραίτητα για την αφομοίωση της ξένης γλώσσας (reading, listening, speaking, writing, grammar, vocabulary, pronunciation)
• Σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους εκμάθησης
• Ανακυκλώνει συστηματικά τη γλώσσα και ως αποτέλεσμα δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να επαναλάβουν και να εμπεδώσουν όσα έχουν διδαχθεί στην τάξη

HOME CINEMA ROOM  – Ευρύχωρη αίθουσα για προβολή DVD ταινιών, εκδηλώσεις, πάρτι και θεατρικές παραστάσεις

• Προβάλλονται ταινίες που «συμπληρώνουν» θέματα που συναντάμε στα βιβλία μας
• Οι μαθητές απαντάνε σε ερωτηματολόγιο κατανόησης πάνω στην πλοκή της ταινίας
• Ακολουθεί συζήτηση μέσα στη τάξη που βοηθάει το μαθητή να εκφραστεί στη ξένη γλώσσα και ταυτόχρονα να αποκτήσει κριτική σκέψη
• Διοργανώνονται πάρτι για τη ψυχαγωγία των μαθητών
• Οι μαθητές ανεβάζουν θεατρικές παραστάσεις μέσα από τις οποίες γίνεται ανακύκλωση λεξιλογίου και απόκτηση αυτοπεποίθησης στο ν προφορικό λόγο

PROJECTS – Ομαδικές εργασίες που ενισχύουν τη δημιουργικότητα των παιδιών

• Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες και φτιάχνουν αφίσες με θέματα που αφορούν τα έθιμα και την κουλτούρα άλλων λαών από την Ευρώπη αλλά και ολόκληρο τον κόσμο
• Συντάσσουν επίσης άρθρα για την ετήσια εφημερίδα του Κέντρου μας μετά από επεξεργασία «αυθεντικών» κειμένων ή απλά χρησιμοποιώντας  τη φαντασία τους

 

EUROPALSO SOCIETY – Το Κέντρο μας είναι Μέλος του Συνδέσμου EUROPALSO  ,οπότε ελέγχεται η ποιότητα της εκπαίδευσης που σας προσφέρουμε και πιστοποιούνται οι γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές μας από τα πρώτα κιόλας επίπεδα

• Στα Κέντρα EUROPALSO SOCIETY έχουμε συμπεριλάβει στο πρόγραμμά μας ειδικά συστήματα Ελέγχου:
• Γονείς και Μαθητές γνωρίζουν με λεπτομέρεια τη διδακτέα ύλη (syllabus), δηλαδή τα βασικά Γραμματικά Φαινόμενα και το Λεξιλόγιο στο συγκεκριμένο επίπεδο
• Ακολουθούν Practice Tests, εξετάσεις ποιότητας σε προγραμματισμένα τακτικά διαστήματα, που πιστοποιούν και ελέγχουν το πραγματικό επίπεδο γνώσεων του μαθητή.  Επιβεβαιώνονται έτσι οι γνώσεις του και εντοπίζονται οι πιθανές ελλείψεις του.  Με αυτό ακριβώς το είδος των Tests μπορούμε και βοηθούμε τον κάθε μαθητή να καλυτερεύει εκεί όπου υστερεί

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – Αυξάνουμε τον χρόνο διδασκαλίας των τμημάτων (χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση) εφόσον το διδακτικό μας προσωπικό θεωρήσει ότι οι μαθητές χρειάζονται ενίσχυση στις δεξιότητές τους  (συνήθως προγραμματίζουμε επιπλέον μαθήματα Σάββατο πρωί)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ -  Ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τους γονείς/κηδεμόνες για να προσεγγίσουμε οποιαδήποτε δυσκολία μπορεί να προκύψει είτε μαθησιακή είτε συμπεριφοράς

• Ημέρα Ενημέρωσης Γονέων : Τρεις φορές μέσα στο διδακτικό  έτος (Δεκέμβριος, Μάρτιος, Ιούνιος) τα παιδιά λαμβάνουν τον έλεγχό τους με αναλυτική βαθμολογία στις επιδόσεις τους
• Οι Γονείς μπορούν να έρθουν σε επαφή με τη δασκάλα ή τη διευθύντρια όποτε το θεωρήσουν αναγκαίο.Η ίδια επαφή θα υπάρξει και με πρωτοβουλία του σχολείου ,εάν χρειαστεί οποιαδήποτε έκτακτη γονική ενημέρωση
• Δυνατότητα πληροφόρησης των μαθητών για την ύλη τους όταν απουσιάζουν μέσω E-MAIL
• SMS υπενθύμιση στους γονείς για σημαντικές συναντήσεις
• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην έναρξη της σχολικής χρονιάς όπου οι γονείς ενημερώνονται για την μεθοδολογία που χρησιμοποιούν στη τάξη οι δασκάλες  και τους λύνονται οποιεσδήποτε απορίες όσο αφορά το ρόλο που μπορούν να  παίξουν εκείνοι στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας του παιδιού τους