Κέντρο Ξένων Γλωσσών

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κάτοχοι αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών σε περισσότερες από μία γλώσσες και  πολυετής εμπειρία σε όλα τα επίπεδα.


 Διαρκής επιμόρφωση, παρακολούθηση σεμιναρίων με έμφαση σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών και δημιουργικής διδασκαλίας.


Καινοτόμες ιδέες, ενθουσιασμός, σεβασμός  στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε παιδιού.


Συνεχής επαφή με τους γονείς με συχνές ενημερώσεις, αποστολή των μαθημάτων μέσω e-mail  σε περίπτωση απουσίας καθώς  και επίλυση αποριών ή την παροχή έξτρα υλικού στις μεγαλύτερες τάξεις.


Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.